Our Products

เราสร้างอะไรเพื่อท่านได้บ้าง

ออกแบบและพัฒนา

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ตามความต้องการของลูกค้า โดยจะต้องการเป็น CMS (Content Management System) สำเร็จรูป หรือ พัฒนาใหม่ โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์เพื่อใช้งานเป็น การสร้างแบรนด์ หรือ เป็นเว็บไซต์ภายใน

เครื่องมือที่นำมาใช้เช่น 

Solution

บริการจัดการออกแบบและบริหารฐานข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ โดยสำรวจจากความต้องการและธรรมชาติในการใช้ข้อมูล และเหมาะสมต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงงานด้าน Big Data Technology

บริการด้านฐานข้อมูลของเรา

Customize Solution

บริการพัฒนาแอพพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบใหม่ หรือ เพิ่มเติมต่อยอดจากระบบเดิม โดยทีมพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี และผ่านประสบการณ์พัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับระบบงานหลากหลายประเภท เช่น Front-end Development Process, Back-End Development Process

ต้องการรายละเอียดเพิ่ม?

ติดต่อเราเพื่อต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม 
แล้วเราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด